Optimized 440 min

ОТЧЕТИ

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 31.03.2018 г.
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 30.09.2018 г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 30.06.2018 г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 31.12.2018 г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 31.03.2019 г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 30.06.2019 г.
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 30.09.2019 г.
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 31.12.2019 г.
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 31.03.2020 г.
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 30.06.2020 г.
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 30.09.2020 г.
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 31.12.2020 г.

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР. РАЗГРАД ЗА 2020 ГОДИНА  
БЮДЖЕТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР. РАЗГРАД ЗА 2019 ГОДИНА  
БЮДЖЕТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР. РАЗГРАД ЗА 2018 ГОДИНА  

КОНТАКТИ

ОУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - РАЗГРАД

гр. Разград, ул. „Никола Й. Вапцаров“ 10

icon phone gray 20 20 0878 684 371

icon mail gray 21 16 info@vapcarov.org