Optimized 440 min

ОТЧЕТИ

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 31.03.2018 г.
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 30.09.2018 г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 30.06.2018 г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 31.12.2018 г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 31.03.2019 г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 30.06.2019 г.
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 30.09.2019 г.
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 31.12.2019 г.
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 31.03.2020 г.
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 30.06.2020 г.
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 30.09.2020 г.
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград към 31.12.2020 г.