Optimized 440 min

Учители

 • Йорданка Колева Български език и литература
  Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Мария Тодорова Български език и литература
  Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Петя Пенкова Английски език
  Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Тодорка Калинова Английски език
  Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Ивелина Рашкова Български език и литература и Немски език
  Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Пламен Пенев Математика
  Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Мариана Николова-Драгоева Технологии и предприемачество
  Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Неслян Велиева Математика и Информационни технологии
  Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Пролетеса Дончева Математика и Информационни технологии
  Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Наталия Димитрова Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда
  Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Петранка Петкова География и икономика
  Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Ясен Даскалов Музика
  Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Кремена Обрешкова-Димитрова История и цивилизации
  Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Живко Донев Физическо възпитание и спорт
  Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Сергей Стоянов Физическо възпитание и спорт
  Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Катя Даскалова Изобразително изкуство
  Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Стела Тодорова Педагогически съветник
  Психолог,училищен
 • Ралица Денева начален етап
  Учител - Физическо възпитание и спорт
 • Христина Иванова Учител ЦДО
  Учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Татяна Николаева Учител ЦДО
  Старши Учител начален етап на основното образование (I-IVклас)