Optimized 440 min

Събота, 29 Февруари 2020 11:06

Обучение на родители, чиито деца ще участват в Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда

В събота 29 февруари в залата на хотел „Централ“ се проведе обучение на родители, чиито деца ще участват в Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас. В програмата пилотно са включени петокласниците от 5 „в“ клас на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с класен ръководител г-жа Наталия Димитрова.
Обучението се проведе по интерактивен начин и пресъздаваше как ще протичат часовете с децата им. Целта на обучението с родители беше : Родителите да бъдат запознати с видовете психоактивни вещества и рисковете от тяхната употреба в тази възраст.
Темите по които се работи бяха следните: Видове психоактивни вещества.Употреба сред учениците в прогимназия и Защитни и рискови фактори свързани с употребата на психоактивни вещества. Родителите сами разсъждаваха върху следните въпроси: Кои вещества са психоактивни? и Защо децата и младежите употребяват психоактивни вещества? Обучението води Станислава Петрова – Председател на Общинския съвет по наркотични вещества.След края на обучението родителите споделиха ,че отново биха се включили в подобни обучение на други теми.