Optimized 440 min

Понеделник, 23 Март 2020 07:53

РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА "ЗНАМ И МОГА" - 2020г.

РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА "ЗНАМ И МОГА" - 2020г.