Optimized 440 min

Петък, 19 Юни 2020 11:19

Инструкция за приемане на документи в училища-гнезда

Учениците, завършващи 2020 г. 7 клас , могат да подават документи за 8 клас по електронен път (онлайн)

или в ОУ "Н.Й.Вапцаров" или в ЦУНТ.

Качена е инструкция за изтегляне в прикачения файл