Optimized 440 min

Вторник, 09 Април 2019 08:53

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на училищен павилион.

Публикувана е обява за търг - училищен павилион.

Линк към обявата.