Optimized 440 min

Вторник, 14 Май 2019 08:43

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Откриване на процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема "Училищен плод" и по Схема "Училищно мляко", за нуждите на Основно училище "ОУ Никоила Йонков Вапцаров", за период от една учебна година: 2019/2020 година.

Loading...