Учители

 • Искра Николаева начален етап
  Старши учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Ваня Цонева начален етап
  Учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Свилена Христова Учител ЦДО
  Учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Албена Станоева начален етап
  Старши учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Татяна Димитрова-Иванова начален етап
  Старши учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Нели Иванова начален етап
  Главен учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Ивалина Петрова Учител ЦДО
  Учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Румяна Иванова начален етап
  Старши учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Таня Кръстева начален етап
  Старши учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Цветелина Стоянова Учител ЦДО
  Учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Татяна Маркова начален етап
  Старши учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Анна Стоянова Учител ЦДО
  Старши учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Поля Димитрова Учител ЦДО
  Старши учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Светла Николова начален етап
  Учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Диана Маджарова Учител ЦДО
  Старши учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Севдалина Симеонова начален етап
  Старши учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Милена Илиева Английски език
  Старши учител начален етап на основното образование (I-IVклас)
 • Йорданка Колева Български език и литература
  Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Мария Тодорова Български език и литература
  Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Петя Пенкова Английски език
  Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап