Обществен съвет

Председател: Станислава Русева

Членове:

  1. Христина Русева
  2. Бехна Мутиш
  3. Димитричка Стоянова
  4. Цветелина Занкова
  5. Ивелина Начева
  6. Ралица Дечева- представител на община Разград