Печат на тази страница
Сряда, 15 Юни 2022 12:56

Нациoнална програма " Заедно в изкуствата и спорта"

МОДУЛ 1 " ИЗКУСТВА"

I група  Български народни танци - I - IV клас

II група  Характерни танци - I - IV клас

 

МОДУЛ 2 " СПОРТ"

I група  Волейбол момичета  - I - IV клас

II група  Волейбол момичета - V - VII клас

III група  Футбол момчета - V - VII клас