История

46537 476590382362919 1849338298 n  Основно училище “Никола Й. Вапцаров” , гр. Разград е емблематично училище в нашия град. Източник е на самочувствие за своите многобройни възпитаници и за своите преподаватели, посветени на благородната си мисия. Разположено в сърцето на града, ОУ “Никола Й. Вапцаров” носи живата памет и духа на обновление, движение и промяна, устрем към просветното дело.
  Основано е през 1991 г. Носи името на великия и недостижим поет-революционер Никола Йонков Вапцаров.
  Има училища с по-дълга история, но ние знаем, че както човешкия живот не се измерва с годините, а с дирята, която оставя, така и нашето училище се оценява с неугасимия пламък на познанието и с впечатляващите резултати, със заслугите към града и страната.
  Основно училище “Никола Й. Вапцаров” е едно от най-големите училища на територията на областта. Авторитетът се дължи на далновидността и енергията на директорите и учителите, които в продължение на повече от 25 години разгръщат ясни перспективи за развитие. Всички учители, които са работили и работят тук респектират със своята ерудиция и ентусиазъм, с любов изграждат своите възпитаници като интелект и характер, като сърце и морал. Не е възможно да изброим поименно всички педагози, които носят вдъхновение и богат опит.
  Нашето училище може да се гордее с неразривната връзка между поколенията, които пазят и предават традициите, развиват и обогатяват постиженията. Така опитът и мъдростта се наследяват от младостта и дръзновението, а образованието в Основно училище “Никола Й. Вапцаров” е градивна основа за бъдещи успехи.

  Честваме своя патронен празник на 7 декември рождения ден на поета
  Благодарим на ветераните учители, директори и възпитаници, които изградиха здрава основа в днешното Основно училище “Никола Й. Вапцаров”
  Благодарим на учителския колектив, който продължава да пише една завидна история в нашия град !